+385 1 4558 780 stete@ano.hr

Kasko osiguranje vozila

Ispunjavanjem obrasca brzo i jednostavno prijavite štetu Vašem ano brokeru


Osobni podaci
_________________________________________________________


Podaci o osiguranom događaju
_________________________________________________________

Je li šteta prijavljena policiji? *
DaNe


Podaci o vozilu
_________________________________________________________

Je li vozilo u voznom stanju? *
DaNe


Podaci za isplatu osigurnine
_________________________________________________________

Način obračuna štete? *
Temeljem nagodbeTemeljem računa popravka

Obveznik PDV-a *
DaNe


Prilozi
_________________________________________________________

Maksimalna veličina dokumenta je 5MB


Završne odredbe
_________________________________________________________Suglasnost Podnositelj zahtjeva prijavom štete daje svoju suglasnost ANO-u da njegove osobne podatke kao i sve druge podatke za koje ANO sazna prilikom pružanja usluga posredovanja u osiguranju, može koristiti u svrhu rješavanja odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje te iste podatke koristiti u svojim poslovnim evidencijama i obrađivati ih sukladno pozitivno pravnim propisima.


ano v. 0.94


ano osiguranje od nezgode

Moguća dokumentacija za priložiti ovisno o okolnostima nastanka štetnog događaja:
o Scan prometne dozvole
o Scan vozačke dozvole
o EI (Europsko izvješće o prometnoj nezgodi)
o Zapisnik o alko-testiranju (potvrda ili zapisnik policije)
o Potvrda MUP-a u slučaju da je šteta posljedica kaznenog djela

Kasko osiguranje vozila predstavlja vid zaštite vozila osiguranika od neželjenih događaja koji dovode do materijalnog gubitka za osiguranika u smislu fizičkog oštećenja ili gubitka vozila. Ovisno o načinu osiguranja, osiguranim rizicima i svih bitnim odredbama polica i uvjeta, osiguratelj putem police osiguranja isplatom osigurnine naknađuje osiguraniku nastalu štetu.

Osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 14 dana, računajući od dana kad je zaprimio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ukoliko je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno određeno vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 30 dana od datuma primitka odštetnog zahtjeva ili obavijestiti osiguranika da njegov zahtjev nije osnovan.

Za prijavu štete iz druge vrste osiguranja slijedite ovu poveznicu.

ANO d.o.o. je društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju prisutno u Hrvatskoj od 2000. godine. Već gotovo dva desetljeća brinemo i upravljamo programima osiguranja za neke od najvećih i najuspješnijih domaćih i međunarodnih tvrtki. ANO je ekskluzivni Aon Global Network Correspondent za Republiku Hrvatsku.

ANO d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
Ilica 216 │ 10000 Zagreb │ Croatia
+385 1 4558 780 │ stete@ano.hr