+385 1 4558 780 stete@ano.hr

Osiguranje imovine i prekida rada

 

Ispunjavanjem obrasca brzo i jednostavno prijavite štetu Vašem ano brokeru


Osobni podaci
_________________________________________________________


Podaci o osiguranom događaju
_________________________________________________________

Je li šteta prijavljena policiji? *
DaNe

Da li uslijed nastale štete očekujete prekid rada? *
DaNe


Podaci za isplatu osigurnine
_________________________________________________________


Prilozi
_________________________________________________________

Maksimalna veličina dokumenta je 5MB


Završne odredbe
_________________________________________________________


U slučaju da je gornje polje prazno, ANO može komunicirati uobičajenu kontakt osobu.


Suglasnost Podnositelj zahtjeva prijavom štete daje svoju suglasnost ANO-u da njegove osobne podatke kao i sve druge podatke za koje ANO sazna prilikom pružanja usluga posredovanja u osiguranju, može koristiti u svrhu rješavanja odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje te iste podatke koristiti u svojim poslovnim evidencijama i obrađivati ih sukladno pozitivno pravnim propisima.


 

ano v. 0.94


ano osiguranje od nezgode

Moguća dokumentacija za priložiti ovisno o vrsti osiguranog događaja:
o Fotografije oštećenja
o Ponuda ili račun za popravak
o Policijski zapisnik ili Zapisnik drugog nadležnog tijela
o Izvještaj servisera
o Interni zapisnici
o Popis oštećene i/ili uništene imovine s vrijednostima
o Kalkulativni elementi za potraživanje po osnovi prekida rada
o Rekapitulacija štete i potraživanja
o Ostalo

 

Osiguranje imovine i prekida rada predstavlja vid zaštite imovine osiguranika od neželjenih događaja koji dovode do materijalnog gubitka za osiguranika bilo u smislu fizičkog oštećenja ili gubitka uslijed prekida rada. Ovisno o načinu osiguranja, osiguranim rizicima i svih bitnim odredbama polica i uvjeta, osiguratelj putem police osiguranja isplatom osigurnine naknađuje osiguraniku nastalu štetu.

 

Osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 14 dana, računajući od dana kad je zaprimio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ukoliko je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno određeno vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 30 dana od datuma primitka odštetnog zahtjeva ili obavijestiti osiguranika da njegov zahtjev nije osnovan.

 

Za prijavu štete iz druge vrste osiguranja slijedite ovu poveznicu.

 

ANO d.o.o. je društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju prisutno u Hrvatskoj od 2000. godine. Već gotovo dva desetljeća brinemo i upravljamo programima osiguranja za neke od najvećih i najuspješnijih domaćih i međunarodnih tvrtki. ANO je ekskluzivni Aon Global Network Correspondent za Republiku Hrvatsku.

 

ANO d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Istarska 1 │ 10000 Zagreb │ Croatia
+385 1 4558 780 │ stete@ano.hr